Hørelse og hukommelse

Hørenedsættelse forekommer over dobbelt så hyppigt bland demente som hos ikke-demente

Alle ubehandlede høretab øger risikoen for at udvikle demens – helt op til fem gange !

10-15 % af dem der har diagnosen demens- fejler noget andet – såkaldt pseudodemens f.eks. høretab

Alle der er i udredning på mistanke om demens bør få lavet en høreprøve

En høreprøve er nem, hurtig og billig- men kan have store konsekvenser at undlade

Høreapparatbehandling er en nem og effektiv hjælp- med øjeblikkelige resultater

Tidlig behandling af høretab hos demente synes at have bedre effekt end medicinsk behandling- og kan udskyde plejehjemsanbringelsen med over et halvt år !

Behandling af høretabet er en gevinst for alle involverede : Borgeren, pårørende, personale.

Danmark har ca 85.000 demente – af dem har over 2/3 et høretab .

Under halvdelen af de demente med høretab har fået undersøgt hørelsen.

Kilde :

Arne Eike

Speciallæge

Hørecenter Århus ApS